top of page

Kaikki me -sivulla esitetyt mielipiteet ovat henkilöiden omia, eivätkä ne edusta Collins Group oy:n tai minkään siihen rinnastettavissa olevan toiminnassa olevan tai jo lakanneet yhtiön kantaa, ml. tytär- ja emoyhtiön ja ulkomaan liiketoiminta (jäljempänä Yhtiö). 

Kaikki Sano se ääneen, Meidän mielestä -podcast-sarjassa tai muussa kyseisiin sarjoihin rinnastettavissa olevassa materiaalissa esitetyt näkemykset tai mielipiteet ovat kunkin lausujan omia, eivätkä ne edusta Yhtiön virallista kantaa tai mielipidettä. Kaikki sarjassa esiintyvät henkilöt eivät työskentele Yhtiölle. 

 

Kaikki kirjalliset mielipiteet tai lausunnot ovat laillisesti sitovia ainoastaan Suomen kielellä. Käännökset eivät poikkeuksia lukuunottamatta ole mielipiteen lausujan itse kirjoittamia. 

 

Ehtoja sovelletaan kaikkeen toimintaan ja kaikkiin sopimuksiin. Yhtiö pidättää oikeuden muutoksiin, eikä sen ole ilmoitettava muutoksista. Mikään kontekstista irrotettu lausunto ei ole juridisesti sitova.  

bottom of page