top of page
European City Street

Häiritsevä melu

Yöllä steppaava naapuri, amisautojen musiikkisaaste tai jodlaava talonmies?

Rakennetussa kaupunkiympäristössä on elämää, ja siellä missä on elämää, on myös melua.

 

Sen ei ole pakko olla häiritsevää. Autamme sinua selvittämään ylittääkö melu laissa määritellyt toimenpiderajat.

Melun tutkimus ja mittaaminen

Elämisestä aiheutuu ääniä, mutta niiden ei ole pakko olla häiritseviä. Me mittaamme esimerkiksi asuinhuoneistoihin kantautuvaa melua, olipa sen lähteenä puukengistä ja steppaamisesta kiinnostunut yläkerran naapuri, viereisen kadun hurjat autoilukisat tai erilaiset tekniset vimpaimet. Mittauksesta saat raportin, joka käydään läpi yhdessä asiantuntijan kanssa.

Kaikki mittaukset tehdään ajantasaisten standardien mukaisella laitteistolla.

Yleisimmät toimenpiderajat

Yöaikainen ilmanvaihtokoneiden tai muiden vastaavien teknisten laitteiden aiheuttama melu

Melu ei saa yöllä (22-7 välisenä aikana) ylittää LAFmax 33 dB, mikäli se on jatkuvaa. Satunnainen melu ei saa ylittää LAFmax 45 dB tasoa.

Mittaus on nopea, mikäli mittausympäristö on häiriötön. 

2

Musiikki ja viihde-elektroniikka

Yöaikainen, muusta kuin omasta asunnosta kantautuva musiikki tai muu viihde-elektroniikan aiheuttama ääni ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona ja A-painotettuna. Melun on erotuttava huoneen pohjakohinasta (ns. taustamelusta). Mittaukseen aikaa varataan reilu tunti. Mittaaja käy aloittamassa mittauksen klo 22 (tai kun melu alkaa) jälkeen, ja vähintään tunnin mittauksen jälkeen tulee lopettamaan mittauksen.

3

Muut toimenpiderajat

Kuulovaurion välttämiseksi melun taso ei saa ylittää LAeq4h 100 dB, LAFmax 115 dB tai LCpeak 140dB. Näiden ylittyessä on melualtistusta rajoitettava joko suojaamalla kuulo, vähentämällä melua, rajoittamalla ajallisesti melua aiheuttavaa toimintaa tai siirryttävä kauemmaksi äänilähteestä.

Kun toimenpiderajat ylittyvät

Kerromme sinulle ensimmäisenä, mikäli melun toimenpiderajat ylittyvät. Myös toimittamassamme raportissa käy ilmi, ovatko rajat ylittyneet, kuinka paljon ne ovat ylittyneet, ja minkä tyyppisestä melusta on kyse. Halutessanne teemme myös erillisen asiantuntijalausunnon, mikäli kyseessä on esimerkiksi vuokra-asunto tai mikäli melunaiheuttaja on vaikkapa liikenne.

Mikäli melu on lähtöisin sinun hallinnassasi olevasta tilasta, opastamme sinua myös äänieristyksessä. 

Melumittauksesta emme koskaan kerro naapureillesi.

city buildings

Yhteydenotto

Helpoiten saat meihin yhteyden sivun oikeasta alareunasta löytyvästä chatista. Mikäli emme vastaa sinulle heti, vastaamme sinulle sähköpostitse. 

Suora sähköpostiosoite: avec@collinsgroup.fi

bottom of page